Najczęściej zadawane pytania


Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna ?

Koszt instalacji fotowoltaicznej zależy od szeregu zmiennych. Każda instalacja dobierana i wyceniana jest indywidualnie dla każdego klienta. Wpływ na cenę ma miejsce montażu, rodzaj pokrycia dachowego oraz wielkość zużycia energii.

Oferta jest przedstawiana po przeanalizowaniu rachunków za prąd oraz po wizycie specjalisty na planowanym miejscu montażu.

Soleo PV wykonuje audyty budynku oraz dobiera instalacje do potrzeb klienta całkowicie bezpłatnie.


Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna ?

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to niewielki system, który pozwala z energii słonecznej generować prąd elektryczny. Na system składają się baterie słoneczne, utworzone z zespołu ogniw fotowoltaicznych, falownik (inwerter DC/AC), okablowanie i inne dodatkowe elementy. Elektrownia słoneczna pozwala na produkcję własnego prądu, dzięki czemu można się zabezpieczyć przez ciągłymi zmianami cen energii z sieci dystrybucyjnej.


Gdzie mogę zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną ?

Aby mikroinstalacja fotowoltaiczna działała efektywnie, musi być zainstalowana w miejscu o dobrym nasłonecznieniu. Najczęściej baterie słoneczne umieszczane są na dachu budynków. Znaczenie również ma strona montażu, ponieważ najwięcej słońca jest od strony południowej. Jednak nie ma przeciwskazań do umiejscowiania instalacji od strony zachodniej lub wschodniej, gdyż różnica efektywności wynosi zaledwie 10-15 % . Mikroinstalacja może zostać wybudowana na niezacienionym gruncie.


Jak dużo miejsca potrzeba na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych ?

Ilość wymaganej powierzchni zależy od wielkości mikroinstalacji, a dokładnie od ilości paneli. W ofercie Soleo PV znajduje się kilka rodzajów paneli o różnych mocach (od 250-300 W). Wielkość możliwie najmniejszej instalacji to 2m2 ( instalacja o mocy 0,25 kW). Z kolei system fotowoltaiczny o mocy 40 kW zajmuje ok. 320 m2.

Wyliczając i dobierając wielkość instalacji należy wziąć pod uwagę nie tylko wielkość dachu ale również nasłonecznienie danego miejsca. Ogniwa fotowoltaiczne nie powinny być montowane w miejscach zacienionych ani zacieniać się nawzajem.


Czy instalacja fotowoltaiczna działa również w pochmurne dni ?

Tak, instalacja działa niezależnie od pogody czy pory roku. Panele fotowoltaiczne korzystają z pełnego  promieniowania słonecznego, wytwarzając energię również w pochmurne dni. Jest to tzw. promieniowanie rozproszone, które jest obecne nawet gdy słońce jest zachmurzone. Natomiast, oczywiste jest, że przy pełnym słońcu efektywność instalacji jest znacznie większa.

W naszej ofercie znajdują się moduły polikrystaliczne. Panele te mają świetną skuteczność, również przy zachmurzeniu.


Czy położenie geograficzne działki ma znaczenie ?

Nie. Położenie geograficzne nie ma wpływu na działanie mikroinstalacji, ponieważ poziom nasłonecznienia w Polsce jest podobny we wszystkich regionach.


Jakie są koszty utrzymania ?

Panele fotowoltaiczne nie są kosztowne w utrzymaniu. Przede wszystkim nie wymagają one czyszczenia, bo czyszczone są przez deszcz i wiatr. Nie jest konieczna też szczególna konserwacja. Dodatkowo są odporne na różne warunki atmosferyczne, w tym obciążenie śniegiem czy grad. Trzeba jednak pamiętać o tym, że by uniknąć ewentualnej awarii, na wszelki wypadek instalację należy poddawać okresowej kontroli.


Czy istnieje możliwość zainstalowania mikroinstalacji, która nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej ?

Tak, to możliwe. Wtedy jednak, by magazynować energię, musi być ona wyposażona w specjalne akumulatory.


Dlaczego wcześniej nie było możliwości odsprzedaży energii produkowanej za pomocą paneli fotowoltaicznych ?

To zależy od stanu prawnego. W Polsce wchodzi w życie Ustawa o odnawialnych źródłach energii, dzięki której możliwa będzie nie tylko produkcja energii na własne potrzeby, ale także odsprzedawanie  nadwyżek energii. Właścicielom mikroinstalacji do 40 kW będzie łatwiej, bo nie będą ich obowiązywać pozwolenia na budowę ani koncesje. Nie będzie również potrzeby zakładania własnej działalności gospodarczej. Ustawa gwarantuje także możliwość odsprzedaży energii za wyższą cenę tym wszystkim, którzy  zainstalują  elektrownie słoneczne jeszcze w pierwszym okresie. Taryfa gwarantowana obowiązywać będzie przez 15 lat od momentu montażu instalacji.


Czym różnią się kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?

Kolektory i panele różnią się mechanizmami fizycznymi, na których opiera się ich działanie. W przypadku kolektorów, które służą do ogrzania wody, konieczny jest płynny czynnik chłodzący, zwykle glikol, który przepływając przez nie przyjmuje ciepło i przekazuje je dalej do systemu. Z kolei panele fotowoltaiczne do produkcji prądu wykorzystują „efekt fotowoltaiczny”, który polega na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego. Panele fotowoltaiczne mają wiele nazw: bateria słoneczna, ogniwa słoneczne, panele solarne, moduły PV.


Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkują panele fotowoltaiczne?