Indywidualne śledzenie punktu maksymalnej mocy


MOC GENEROWANA PRZEZ MODUŁY

fotowoltaiczne tej samej klasy (np. 250Wp) może być różna w takich samych warunkach pogodowych i zależna od tego w jakim punkcie charakterystyki prądowo-napięciowej pracuje – innymi słowy, na jakich pracuje parametrach napięcia i prądu. Nad doborem optymalnych wartości napięcia i natężenia prądu, dla których moc produkowana przez moduł jest najwyższa, czuwa tzw. MPP Tracker, w który zwykle jest wyposażony falownik.
W tradycyjnych systemach do jednego falownika podłączony jest łańcuch składający się z wielu modułów, dla których falownik dobiera jeden wspólny punkt pracy. Jednak każdy z modułów potrzebuje nieco innych parametrów. Przez to niektóre z modułów pracują na zbyt niskim napięciu, inne znów na zbyt wysokim, co skutkuje niepełnym wykorzystaniem potencjalnej mocy większości modułów. Zjawisko to przedstawia poniższa ilustracja.indywidualne-sledzenie-mpp1-z-opisem2 Indywidualne śledzenie punktu maksymalnej mocy

indywidualne-sledzenie-mpp1-z-opisem2 Indywidualne śledzenie punktu maksymalnej mocy


PUNKT MAKSYMALNEJ MOCY

Optymizery mocy podłączone do każdego modułu dobierają punkt maksymalnej mocy indywidualnie dla niego, dzięki czemu każdy panel fotowoltaiczny w instalacji pracuje na pełnej wydajności. Optymizery znacznie redukują również straty związane z częściowym zacienieniem instalacji. W przypadku tradycyjnych systemów, nawet zacienienie jednego modułu znacznie obniża produktywność instalacji. Cały system pracuje z taką wydajnością, jak jego najsłabszy element. Dzięki zastosowaniu optymizerów mocy firmy SolarEdge, spadek wydajności dotyczy jedynie zacienionych modułów, natomiast pozostała część systemu pracuje na 100% swoich możliwości. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w dziale Elastyczne projektowanie.